O2:14  

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Kijråckra Sochn                   
                   
                                                                                   
(Notarum Explicatio:)         
                                                           <Vtsäde>    <höö>
                                                           <tunner>     <laaß>
 
                 Boarp skatte              1
                 Vtsäde alz                             12 2/5
                 Höö lass                                                30
                 En vtmåse som
                 bärgias när törk
                 åhr ähr noterat
                
folio 21 littera D
                 Höö laas                                                16
              Humble gårdz sten-
                 ger om 600
                 quarn gångande
                 hööst och våår
                 Mulebete nötorfftigt
                 Brännemark rin-
                 ga och finß inga
                 andra lägenheter(Karttext: )  

Måß engh
Här tager Häggerydz egor wedh
Betz hage öffwer wäxit medh enee busker
Svart mylla jordh.
På denna sijdan möter vtmarkan
Staar båtz engh
Noor
Öster
Söder
Boarp
Hårdh walz engh
Tuffwogh engh
Hårdh wålz engh
Här möter Öffwer Yelundas egor
Scala ulnarum