O2:140

 
(Rubrik:)     Rångedals sochn                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
             
       Butorp skatte             1       
       Vtsäde alz                                               9
       En åker wed Algustorp noterat folio 145
       Vtsäde                                                         1/2
       Ensäde, swartmylla, och steniger åker.
       Höö                                                                        20
       4 engefiällar wed Algustorp.
       noterat folio 145
       Höö                                                                        10
       Quarn gångande höst och wår
       Humblegårdz stenger om  400
       Mulebete gåt, skog til brennemarck nötorftigh²
       fiskewatten i Maar siöö gått.
       


(Karttext: )  


Tuff eng
På denna sidan möta Algustorpa ägor 
På desze sidor möter vtmarcken
Tuffuigh hårdh walz eng
Hårdh walz engh
Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² nötorftigh skrivet med annan hand