O2:141-142 


(Rubrik:)      Ååsz häradt   Rångedala sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                            Vtsäde       Höö
                                                                 tunnor       Lasz
 
           Rångedal är 10 hem-
           man
  
           Vtsäde till hele byn                         77 4/5      283 1/2            
             Ensäde, swartmylla¹ iord
    1     Pastoris gård
             Vtsäde brukat  19 3/5                      20 1/5
                         obrukat     3/5
             Höö                                                               50
             2 ängiar wed Ormåsa noterad medh 2
             folijs 136 och 139
             Höö                                                                 7
             En äng wed Öna noterat folio 126
             Höö                                                                 8
        #  en eng wed Finnekumbla noterat folio 131                  1
             Quarn på vtmarken gångande höst
             och wår.
    2     Drengegården skatte          1
             Vtsäde alz                                         7 3/5         
             Höö                                                                30
    3     Oluff Hansz gård skatte      1
             Vtsäde alz                                         6 4/5         
             Höö                                                                15
             Humblegårdz stenger om  200
    4     Jon Larsz gård skatte          1
             Vtsäde alz                                         5 4/5         
             Höö                                                                18
    5     Frendegården frelsze           1    
             Vtsäde alz                                         6 1/2        
             Höö                                                                20
    6     Lyckegården frelse 1 for-
             medlat                              ½      
             Vtsäde alz                                         4        
             Höö                                                                30
    7     Jönsz Anders gård frelsze      1
             Vtsäde alz                                         4 1/2         
             Höö                                                                24
             en ängefiäl wed Finnekombla
             noterat folio 137
             Höö                                                                 ½ 
    8     Månsa gårdh skatte             1
             Vtsäde alz                                         5 3/5         
             Höö                                                                20
    9     Jon Arffedz gård frelze         1
             Vtsäde brukat    4                             6 4/5
                         obrukat  2 4/5
             Höö                                                                20


  10     Klemmesztorp frelsze             1
             Vtsäde alz                                       10 tunnor   
             Höö                                                               40
             Quarn gångande höst och wår,                                          
             Förbemälte by haffwa fiskewatten i Maar siö
             gått. Mulebete och brennemarck nötorfftigh.
             och finsz inga andra lägenheter till förbemälte by.
   11    är en ängh till Södergården i Finne-
              kumbla specificerat folio 131.


 
(Karttext: )
 

Barande maa eng
Vtmarcken
Sanck starbotz engh
Här moter² Finnekumlas ägor
Måse
Backe
Diszebergiet
Liungh backe
Hårdwal och skenwalz engh
Steen backe
Hårdwal med liungh
Hård walz eng och mycket stenigh marck
Hårdwalz engh
Noor
Öster
Söder
Wäster
Ormåsa egor
Vtmarcken
Tuffwigh hårdwalz engh medh små skog öffwer wäxit
Vtmarken
Scala ulnarum
Falskogh egor
Scala ulnarum
På denne sidan möter Ekekullas egor
Sanck och tuffwigh engh¹ swartmylla ändrat till sandmylla
² moter dvs. möter