O2:143-144

 
(Rubrik:)       Ååss häradt   Rångedalz sochn                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
             
       Långeryd crone             ¼      
       Vtsäde   brukat     1 1/10                         1 9/10
                     obrukat      4/5
       Höö                                                                        12
       Ensäde, swartmylla, och moo iordh
       Brennemarck nötorfftig, mulebete
       gått, och finsz inga andra lägenheter
       till förbemältte hemman.
       


(Karttext: )  


Här tager Jonszrydz ägor wedh
Tuffwigh kiäreng med små skog
Betz marck
Väster
Noor
Öster
Söder
På desze sidor tager vtmarcken wed
Bettz marck


¹ Vtsade dvs. Vtsäde