O2:145

 
(Rubrik:)        Ååss häradt                
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
             
  1   Algustorp skatte             1       
       Vtsäde alz                                               7 3/5
       Ensäde, och swartmylla iordh.
       Höö                                                                        27
       Quarn gångande hösst och wår
       Humblegårdz stenger om  600
  2   Är 4 engefiällar til Butorp
       Spesificerat folio 140
       Höö                                                                        10
  3   En åker till Butorp specifiserat
       folio 140
       Vtsäde                                                         1/2
       Nötorfftig mulebete, och brennemark.
       Fiskewatten i Maar siöö gått.
       


(Karttext: )  


Scala ulnarum
Väst
Noor
Öst
Söder
Skönwalz eng
Hårdwalz eng
Här emellan är frelszegårdz ägor belägna
Frelszegård
Frelszegårdz eng
Betz hage
Tuffwigh stagwalz eng
På denna sidan taga Butorpa egor wedh


¹ Vtsade dvs. Vtsäde