O2:146

 
(Rubrik:)       Rångedalsz sochn                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
             
       Staffwaryd crone             1
       och är i tu bygt      
       Vtsäde allz                                              9
       Ensäde, swartmylla iordh.
       Höö                                                                        76
       Humblegårdz stenger om  1000
       Mulebete gått, brennemark
       nötorfftigh, och finsz inga andra
       lägenheter til forbemältte hemman
       


(Karttext: )  


Hårsarysz egor
Hardwal² och bärande skön walz eng
Stenigh liung mark
Wäster
Noor
Öster
Söder
Suart mylla
Vtmarcken på alla sidor
Bärande skonwalz³ engh
Hårdwalz eng


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² hardwal dvs. hårdwal
³ skonwalz dvs. skönwalz