O2:147-148

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt   Rångedals sochen                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
       
       Graffrydh är 2 hemman   
       Anderz Ionsz gård skatte       1     
       Vtsäde   alz                                             7 1/5
       Ensäde, swartmylla, och sandmylla
       Höö                                                                        25
       Humblegårdz stenger  400
       Mulebete gåt, brennemarck nötorfftigh. 
       och finsz inga andra lägenheter till förbemältte
       hemman. Frelszegårdz ägor är intett
       affmätta
       


(Karttext: )  


Vtmarcken
Hårdwalz eng
Frelsze äng
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hardwalz² eng
Frelszegård
Här emela är frelszegårdz ägor belä<gn>a
Skog och stenig <h>årdwalz engh
Hårdwalz Eng
Scala ulnarum¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² hardwalz dvs. hårdwalz