O2:149

 
(Rubrik saknas)              
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde        Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
          
             Breared är 3 hemman
             frelszegård är 2 som intet är aff-
             mätta.
    1       Skattegården skatte         1       
             Vtsäde alz                                        5 2/5
             Ensäde och swartmylla iordh
             en bytz engh wedh Anderß gård i Taryd
             Höö                                                                     4
                                  Noterat folio 155 Höö                   20
             Humblegardz¹ stenger om  100
             Quarn gångande höst och wår.
             Mulebete gåt, brennemarck
             nötorfftigh, skogh på Giälewen till bränna²
     2      är en crone eng brukasz till 
             Smediegården
             Rentar smör                           2 lispund
             Höö                                                                     5
             en ängefiäll wed Tary noterat folio 156
             Höö                                                                     ½
     3      Är en engefiäll till Tared
             Specificerat folio 156  Höö                                   ½(Karttext: )  


Sanck och tuffuig eng medh små busker
Smediegården
Wäst
Noor
Ost
Söder
Här emellan ära frelszegårdz agor³ belägna
Frelszegård
Skön walz engh
Hård walz eng
Tuffuig eng med små star

Författad af Kjättel Classon 16454
¹ humblegardz dvs. humblegårdz
² till bränna skrivet av annan hand
³ agor dvs. ägor
4 Skrivet av en senare hand