O2:150

                       
                  
 
Ååsz häradt Espryd¹ sochn
Med effterskreffne byar och gårdar
äro affmette och affritade.
                                               
                  
       Esperydh                        folio     151¹ ändrat till Esperyd av annan hand