O2:151-152

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Esprydh sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹     Höö
                                                                     tunnor      Lasz
 
           Esprydh är 5 hemman 
    1     Andersz Arwez² gårdh skatte   1                                            
           Vtsäde  brukat     3                                              
                        obruckat   3 1/2                               6 1/2
            Höö                                                                   20
            Quarn gångande höst och wår
    2      Larsz Swensz gård skatte          1
            Vtsäde alz                                              5 9/10
            Höö                                                                   16
            Humblegårdzstenger om  300 
    3 *   Clasz gård crone 1 formedlat    ½                               * Stompnen³
            Vtsäde alz                                              2 4/5
            Höö                                                                   16
            4  är en bytz eng med Stompnen
            5  är 3 frelszängar. Ensädesziord, swartmyl-
             la och stenigh åker, mulbete gåt, sockneskogh
             på Giälewen till bränna4(Karttext:)
   
Betz hage
Här moter vtmarcken
Sanck kärr och maa engh
Wäster
Noor
Ost
Söder
Här möter Gullesstorpa ägor
Hårdwalz engh
Hårdwal med liungh och bärisz
Scala ulnarum
Här taga Kobackas egor wedh
Hårdwalz engh
Frelze aker5
Här emellan ära frelsegårdz agor5 belägna
Maa engh
Lindh
Maa engh
Frelsz engh
Tuffwig engh
Hård walz engh
Tuffwig engh
Siö
Quarn
Här möta Löffweskogz ägor


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² ändrat till Arfwedz av annan hand
³  tillagt till vänster om Notarum Explicatio
4 till bränna tillagt av annan hand
5 Aker dvs. Åker,  agor dvs. ägor