O2:154

                         
                  
 
Ååsz häradt Toarpa sochn.
Medh effterskreffne byar och hemman
äro affmätte och affritade.

                                                                 
       Tary¹                                    folio     155
       Stålarp                                  folio     157
       Skiäffweråsz²                          folio     158
       Skiänestadh                           folio     159
       Toarp                                    folio     161
       Laaryd                                  folio     162
       Hiorteryd                              folio     163
       Kierstinagierdet och Tumarp  folio     165
       Östregården i Kråkholt          folio     166
       mellan och Wäster³ Kråkhult      folio     168
       Kulla                                     folio     169
       Sinnerhult                              folio     170
       Oterszmaa och Trengholt        folio     171
       Lindåsz                                 folio      172
       Bråthult                                 folio     173
       Giermunnaryd                        folio     174
       Lökare och Enden                 folio     175
       Kakåsz                                  folio     177
       Stuffweryd                             folio     178
       Berget och Nygården             folio     179
       Skår                                      folio     182
       Bygd                                     folio     182
       Backen                                  folio     183
       Långhult och Heliesiöö           folio     184
       Lund                                      folio     185


¹ ändrat till Tarydh av annan hand
² ändrat till Skialffweråsz av annan hand
³ tillagt av senare hand