O2:155-156

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   Vtsäde      Höö
                                                                      tunnor      Laß
 
           Tarydh är 2 heman                               13 7/10      54 1/2
           vtsade¹ till båda gårdarna
           Andersz i Tary² skatte           1                                            
           Vtsade¹  gierdett³     8 4/5                           9                
                         obrukat³      1/5
            Höö                                                                    25
            A är en bytz ängh med skategården
            i Breare4  Höö                                                      4
            B är en ängefiel till skattegarden5 i
            Breare4 Höö                                                         ½
            Hwilcka ängiar finesz specificerat folio 149
            Quarn gångande höst och wår.
             Hanß i Taryd² skatte      1
            Vtsäde   brucat     3 3/10                          4 7/10               
                         obruckat    1 2/5
             Höö                                                                    25
             en ängefiel wed Breare4 belägen finsz
             noterat folio 149
             Ensäde sandmylla.
             Mulebete gåt, almennig sockneskogh
             på Giälewen till wedh6(Karttext:)
   

Har7 tager vtmarcken wed
Sanck kärr äng
Waster8
Noor
Öster
Soder8
Onyttig måsze
Hårdwalz eng
Frelsz eng
Här möter Hälgaris egor
Hardwalz engh med byörke skog
Hard walz eng
Här möta Brearys ägor
Onyttig rör måsze
Hardwalz eng
Stagwalz eng
Maa eng
Frelsz eng
Quarn
Tuffwig eng
Scala ulnarum


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² Andersz i Tary och Hanß i Taryd skrivet av annan hand
³ överstruket
4 ändrat till Breared av annan hand
5 skattegarden dvs. skattegården
6 till wedh skrivet av annan hand
7 Har dvs. Här
8  Waster dvs. Wäster, Soder dvs. Söder