O2:157

 
(Rubrik:)        Ååsz häradt           
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde        Höö
                                                                  tunnor         Lasz
 
             
        Stålarp skattehemman             ½
        o<c>h haffwer vti långligh tidh ööde
        och för fäfot legat, både husz,
        iord och störste parten aff ägorna är
        medh liungh och ene förgångit     
        Vtsäde                                                  2 2/5
        Stenig, och hallegrundh swart-
        mylla iordh.
        Höö                                                                        10
        Mulbete gåt, almennig sockne-
        skog på Giälewen till wed¹
       


(Karttext: )  


Scala ulnarum
På denna sijdan möter vtmarkan
Liung och steenigh marck
Hård walz engh med halsleskogh
Författad 1645 af Kiättel Clason²


¹ till wed skrivet av annan hand
² denna rad skriven av senare hand