O2:158

 
(Rubrik:)        Toarpa sochn                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹        Höö
                                                                  tunnor         Lasz
 
             
        Skielfferåsz crone 1  formedlat²    ½
        Vtsäde i gierdet   4 1/2                            4 7/10
                     wreten      1/5
        Ensäde, swartmylla och ööriord.
        Höö                                                                        20
        Quarn på vtmarcken
        gångande höst och wår. Fiske-
        watten i Dallsiöö gåt³, mulbete
        gått. Eek och bookgiersle och
        brennemarck nötörfftigh.


(Karttext: )  


Väster
Noor
Öster
Söder
Liung backe
Skienstadhz ägor
Här möta vtmarcken
Hård walz eng
Liung marck
Sanck eng medh eeke och alee skogh
Sköön walz engh 
Lilla Skeffweråsz ägor


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² formedlat dvs. förmedlat
³ gåt skrivet av annan hand