O2:16-17  

 

(Rubrik:)      Ååss häradt    Kyråckra Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio                   Vtsade       Höö
                                                           tunner       Laaß
                                                                                   
   
    Yttre Öjelunda ähr 3 hem-
     man 
            Vtsäde till hele byen                  23 7/10       64 
            Ensäde. Suart mylla och
            stenug åker
   1     Storegården skatte                1
                    Vtsäde alz                          8 4/5
                    Höö                                                   25
            Quarn gångande höst och våår
            En engefiäll på Öffre Öyelunda
            specifiserat folio <...>                                1
   2     Tomptan skatte                    ½    
                    Vtsäde alz                          3 1/5
                    Höö                                                     8
   3     Brogården frälse                    1
                    Vtsäde alz                        11 7/10
                    Höö                                                   30
                    quarn gångande höst och vår
                    Mulebete godt. Brännemark.
                    Liten humble gård om 800 stenger
    4     En åker till Trädet i Öyelunda                
                    specifiserat folio 
    5     En engh till Lundztorp spe-                
                    cifiserat folio 13 till numero 3.        
                    


(Karttext:)

Betz hage full <med> enee busker och stenugh mark
Kullen
Öielunda
Kåhlgård
Här möter Roßen dalß egor.
Star och maa engh
Svart mylla
Sanck tuff engh
Svart mylla
Träsk och mooraas med små buske offwer wäxit
Hård wall och tuffwugh engh
Hård walz engh med biörke skogh
Quarn
Biörke skoogh
Här möter Klakeß egor
Hårdh walz engh
Hårdh walz engh
Här möter Bulstorpa egor
Wäster
Noor
Öster
Soder
Här tager Räfvekeß Egor
Scala ulnarum