O2:161

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt                
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde     Höö
                                                                     tunnor      Laß
 
           Toarp är tw hemman
           vtsäde til båda hemmanen                      10 3/10
           S<t>ompnen crone              1                                            
           Vtsäde  bruckat     6 4/5                           7 4/5               
                        obruckat   1
            Höö                                                                   20
            Noch en eng wed Bygdh
            belägen och finsz noterat folio 182
            Höö                                                                   10
            En äng i Halgris gierde som
            intet är noterat  höö                                              1
            Klåckaregården crone       ½  
            Vtsäde alz                                               2 1/2
             Höö                                                                  10
             Ensäde och sandmylla iord.
             Mulebete gåt
             Noch en bytezeng wed Kyllare
             belägen och är noterat folio 191
             Skog ek och hasel tember, gersle, brennemarck nötorfftig(Karttext:)
   

Väster
Noor
Öster
Söder
Liung och beteß mark
Jung backe
Maa eng
Hård walz eng
På denna sidan möta Schiänstadz vtmaszar¹
Maa eng
Kål gål
Hård walz eng och skene walz eng
Vppå denna sydan möter en vhtmåße


¹ vtmaszar dvs. vtmåszar