O2:162

 
(Rubrik:)     Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      Höö
                                                                     tunnor      Laß
 
            Laarydh crone ½  formedlat¹   ¼                                          
            Vtsäde alz                                              3           
            Ensäde, swartmylla och sugiord 
            Höö                                                                   14
            Noch en bytesz eng wed Kyllare
            belägen och huilken finsz specificerat,
            folio 191
            Höö                                                                     2
            Noch en byttzskog der samma-
            städes. Almennig sockneskog på
            Giälewen. Mulbete gått, och
            finsz inga andra lägenheter till
            förbemältte hemman.                                          
            
             

(Karttext:)
   

Vtmarcken
På denna sidan möta Hälgarisz ägor
Sanck tuff eng
Vtmarcken
Stenig liung marck
Väster
Noor
Öster
Söder
Hårdwalsz eng med små buskar
Hälgerydz ägor
Tuffwig hård wal
¹ formedlat dvs. förmedlat