O2:163-164

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   Vtsäde      Höö
                                                                      tunnor      Laß
 
           Jortry¹ är tu hemman                                
           vtsäde till båda hemmanen                     10 9/10
           Ensäde, swartmylla, och mycket sstenig åker.
    1     Wäster gården crone          1                                            
           Vtsäde   bruckat     3 1/5                                       
                         obruckat   1 4/5                               5
            Höö                                                                    25
    2      Östre gården crone           1                                            
            Vtsäde   bruckat     2 1/2                                       
                         obruckat    3 2/5                               5 9/10
            Höö                                                                    20
            Mulebete nötorfftigt, almennig sockneskog
            på Giälawen, noch vtkiälrat skog wjd
            nogra andra himman som finnas noterade
            til timber.       
            fins och en bytz eng huart 3die år wed Kijllare belägen
            noterat folio 191².


(Karttext:)

Vtmarkan 
Steen backer
Liung backer
Hård walz engh
Högt bärgh
Hårdwalz engh
Vtmarkan
Hård walz engh
Här tager Tumarpa egor wed
Steenbacker och små busker
Steenbacker
Väster
Noor
Öster
Söder
Trääsk käär och mooraas
Här tager Kirstiagerdis egor wedh
Elfsborgs län Ås härad och Toarp sokn författad år 1645 af landtmätare Kjettil Classon³
Staarbåtz walld och dy måße
Steenbacker med små busker
Små buske och sanck käär engh
Onyttigh rör måße
Maa engh
Här möta Kråchulta egor
Scala ulnarum
 

¹ Jortry ändrat till Jortryd
² från skog wjd till folio 191 skrivet av andra händer
³ denna rad skriven av senare hand