O2:166

 
(Rubrik:)       Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      Höö
                                                                     tunnor      Laß
 
            Östergården i Kråkhvlt crone   1                                    
            Vtsäde bruckat       1 4/5                         
                        obruckat     3 1/5                         5
            Ensäde, swartmylla, och stenig
            åker.
            Höö                                                                   20
            Fiskewatten i Dale siöö, almennig
            sockneskog på Giälewen
            Mulebete nötorfftigh, och finsz
            inga andra lägenheter till
            förbemältte hemman.                                          
            
             

(Karttext:)
   

Jorterydhz ägor
Staarbåtz och måß engh
Här möta Kirstinas gierdes ägor
Hård walz engh tuffwigh engh medh små buske
Här tager Kråchultas egor wedh
Liung marck
Maa engh
Vtmarkan
Väster
Noor
Öster
Söder
 
 
1644 af Kjettil Clason¹


¹ skrivet av senare hand