O2:167-168

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Toarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 Vtsäde      Höö
                                                                     tunnor      Laß
 
   1       Millangården i Kråckhvlt skatte  1
             Vtsäde bruckat    1 1/5                            5¹   
                        obruckat   1 4/5                             
            Höö                                                                    16
   2       Wästergården i Kråckhålt crone 1                               
            Vtsäde alz                                              5 1/2     
            Höö                                                                    25
            Hu<m>blegårdz sstenger om  300
            Ensäde swartmylla, lönstenig åcker.
            Fiskewatten i Dalsiöö, mulbete
            nötorfftig, almenig sockne skogh på
            Giälwen                                    
            
             

(Karttext:)
   

Scala ulnarum
Wäster
Noor
Öster
Soder²
Här möter Hiortrydz ägor
Maa eng
På denne sidan möta Kråkhålth gårdz ägor
Här tager Senåsa ägor wedh
Hård walz engh
Maa eng
Liung backar
Kullaz ägor
Maa engh
Betz hage
Här möter vtmarcken¹ summan stämmer ej med siffrorna till vänster, det borde bli 3
² Soder dvs. Söder
³ maße dvs. måße