O2:170

 
(Rubrik:)      Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      höö
                                                                     tunnor      Laß
 
            Sinnerhålt crone                1
            Ägorna haffwa legst för
            fäfot och öde i långlig tidh
            och är mäd liung och bockeskog
            förgångit och nu på frihet
            vptagit.                                      
            Vtsäde bruckat       1 1/2                         
                        obruckat        7/10                      2 1/5
            Höö                                                                   12
            Mooiord och stenig åker
            mulebete gåt fiskewaten
            i Dalsio¹ allehanda tarffskog                           
            
             

(Karttext:)
   

Bärg och eke skog
Onytig måse
Bärg och boke skoog
Sanck engh 
Maa eng
Scala ulnarum
  

¹ Dalsio dvs Dalsiö