O2:171

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt            
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      höö
                                                                     tunnor      Laß
 
            Ottersmar crone          1/8                              
            Vtsäde alsz                                            1 1/10 
            Ör och sugiord.       
            Höö                                                                      8
            Skog till timber, giärsle, och
            brennemarck nötorfftig, mule-
            bete gått.

            Trenghålt crone  ¼  förmedlat 1/8                               
            Vtsäde alsz                                           1 1/5  
            Ensäde, swartmyllaåker
            Höö                                                                      8                                     
            Fiskewatten gått, tarffweskog
            notorfftig¹, mulebete gått.
           
             

(Karttext till Uttersmad:)

Stenig marck medh book och eke skogh
Sten backe
Vtmarcken på alla sidor
Tuffuig engh
Booke skog och sten backe

(Karttext till Tränghult: )

Här möter Tubbarydz ägor
Steen backe
Steen backe
Vtmarcken
Stenigh mark
Mååsz engh
Stenig hård walz eng
Steen backe
Scala ulnarum


¹ notorfftig dvs nötorfftig