O2:172

 
(Rubrik:)       Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      Höö
                                                                     tunnor      Laß
 
            Lindåsz crone                    1/8                                      
            Vtsäde alsz                                           1 2/5 
            Höö                                                                   20   
            Swartmylla, och sugiord
            Quaren på vtmarcken gångande
            höst och wår, fiskewatten medelmot-
            tigt, allehanda nötorfftig skog.
            Förbemältte hemmanen är inttet till
            att forbättra huarcken med åker
            eller äng.
            
             

(Karttext:)
   

Wie siö
Gran skog
Wäster
Noor
Öster
Söder
Quarn
Lindåß
Betz hage
Här möter Tubbarydz ägor
Vtmarcken
Stenug betz mark medh gran skoogh
Maa eng
Vtmarcken

Författad år 1644 af Kiätell Classon¹


¹ skrivet av senare hand