O2:173

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      höö
                                                                     tunnor      laß
 
            Bråthult crone                    1/4                                      
            Vtsäde alz                                            2 1/2
            Ensäde, ör och sandmylla,
            Höö                                                                   10   
            Mulbete gått, nötorfftig
            giersle och brennemarck, book,
            eek, och hasleskogh, fiskewatten
            på vtmarcken ringa, och
            finsz inga andra lägenheter
            till forbemältte¹ hemman.
            
             

(Karttext:)

  
Wäster
Noor
Öster
Söder
Här tager Rydz ägor wed
Här tager vtmarcken wedh
Hård walz engh
Hård walz engh
Sanck maa engh¹ forbelte dvs förbelte