O2:174

 
(Rubrik:)      Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      höö
                                                                     Tunnor     laß
 
            Giermunarydh crone                1    
            Vtsäde i gierdet     7 4/5                          
                         werten        2/5                         8 1/5
            Ensäde swartmylla, och
            stenig åker. 
            Höö                                                                   30
            Quarn på vtmarcken
            gångande höst och wår.
            Mulbete gått, allehanda
            tarffskogh som är eek, book,
            haszel, näffwer, swedie,
            timber, gerszle, och brenne-
            marck vtwalt¹                  
            
             

(Karttext:)
   

Vtmarkan
Betz hage
Sanck tuffwigh engh
Tuffwigh skön walz engh
Onyttigh måße
Måsigh hårdwalz engh med eck och biörke skogh
Sanch käär och musigh² engh
Skogh
Betz hager med skogh
Eckåßa egor
Väster
Noor
Öster
Söder
 


¹ vtwalt skrivet av annan hand
² musigh dvs måsig