O2:175-176

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Toarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunnor      laß
 
            Löökarydh  crone            ½                                   
            Vtsäde alz i gierdet   2 2/5                            
                          wreten     1/5                          2 3/5
            Höö                                                                    16

            Enden crone             ¼                                 
            Vtsäde alz                                              3 2/5                            
            Höö                                                                    16
            Humblegårdzstenger om      1000
            Ensäde swarttmylla, och sanker
            iordh, mulbete gåt, nötorfftig skog
            till timber, swedie, giersle, och brenne-
            marck. Vtwalt¹                                                
                                              
            
             
(Karttext till Lökared:)                                                    

Vtmarcken på alla sidor
ster
Noor
Öster
Söder
Maa och staarbåtz enger
Sten backe
Betz hage
Lökaryd
Sancka maa enger
Steenbacke


(Karttext till Änden:)

Kakåsa ägor
Hård walz engh
Enden
Kåfwerydz ägor
Hård walz engh med skogh 
Stenbacke
Här tager Kåwerydz ägor wedh
Scala ulnarum


¹ Vtwalt skrivet av annan hand