O2:177

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt                
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde      Höö
                                                                     Tunnor     Laß
 
            Kakåsz crone                ¼
            Vtsäde i  gierdet    2 2/5                          2 1/2    
                          wreten       1/10                            
            Höö                                                                    10
            Humblegårdzstenger om  800
            Skog swedie, gersel, timber, och bren-
            nemark nötorfftigh, mulebete
            gåt.
            

(Karttext:)
   

Vtmarken
Betz hage
Betz hage
Hård walz engh med biörke skogh
Hard¹ walz engh medh gran skogh
Här tager Ehndensz ägor wedh
Här möter Kåfwerydz egor
Scala ulnarum

Kakås uti Elfsborgs län, Ås härad och Toarpa
sokn, författad år 1644 af Kjettil Classon²


¹ hard dvs. hård
² dessa två rader är skrivna av en senare hand