O2:178

 
(Rubrik:)     Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunnor      laß
 
            Stuwerydh¹ crone                    1/2                                      
            Vtsäde alz                                           3 4/5 
            Ensäde, swartmylla och
            stenigh iord,
            Höö                                                                     12  
            Humblegårdzstenger om  600
            swedie, gierszle, timber, löff-
            skog, och brennemark.
            nötorfftig, mulebete gåt.
            
             

(Karttext:)
   

Här tager vtmarken wed
Bärg och gran skog
Hård walz engh
Betz hage
Sanck eng
Sköön walz eng
Här tager vtmarkan wed
Väster
Noor
Öster
Söder
 
Författad år 1644 af Kjetel Classon²


¹ ändrat till Stufwerydh
² Denna rad är skriven av senare hand