O2:179-180

 
(Rubrik:)       Aasz häradt    Toarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Höö
                                                                     Tunnor      Laß
 
            Berget crone                    ½
            Vtsäde alz                                             4 3/10                                                           
            Höö                                                                    20
            Humblegårdzstenger om  300

            Nygården skattehemman  ¼
            Vtsäde alz                                             1 2/5                                                           
            Höö                                                                    15

            Forbemältte haffwa ensäde, swartmylla,
            och mycket stenigh sugiord, mull-
            bete gåt.
            Nötorfftig skog, til gersle, swedie, tim-
            ber, och brennemark.     
            A är en eng till Skor spesificerat
            folio 181       Höö      1 Laaß 
                                                                  
             


(Karttext till Berget:)

   
Väster
Noor
Öster
Söder
Hard¹ wall och skog och bärgh
Sanck kiäär engh medh skoog
Sköön walz engh
Vtmar kan
Betz hage
Sanck engh
Vtmarkan


(Karttext för Nygården:)

Här tager vtmarken wedh
Betz hage full medh eck och gran skoogh
Stenig hård walz engh
Eng med eck och booke skoog
Betz hage
Nygården
Hård walz engh
Engh A
Här möta Skårsz ägor
Scala ulnarum


¹ hard dvs. hård