O2:181-182

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Toarpa sochn          


Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Höö
                                                                     Tunnor      Laß
 
    1      Skår cronehemman       ¼
            Vtsäde alz                                             1 4/5  
            Ensäde, swartmylla och ste-
            nig åker                                                        
            Höö                                                                    10    
            En eng på Nygårdz affritning
            noterat folio 179 noterat med A. 
            Höö                                                                      1
            Mulebete gåt, nötorfftigh
            trarffskog.        
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Hö
                                                                     Tunnor      Laß
 
    2      Bygdt skattehemman       1
            Vtsäde alz                                             5                                                            
            Höö                                                                    20
            Ensäde, swartmylla och mycket ste-
            niger åker, mulebete gåt, allehanda
            slagz tarffweskog nötorfftigt¹     
            A är en eng till Stomnen i Toarp
            Spesificerat folio 161  
            Höö      10                                                          10
             


(Karttext till Skår:)

   
Wäster
Noor
Öster
Söder
Betz hage
Skår
Stenig hård walz engh
Har² tager Rådsledtz ägor wedh
Skene wall och hård walz eng
Vtmarken


(Karttext till Bygd:)

   
Väster
Noor
Öster
Söder
Backens ägor
Tuffwigh engh medh skogh
Liung backe
Tuffwigh engh med små buske
Hårdwalz engh
Här tager Kullasz ägor wedh
Hård walz engh
Här tager vtmarken wed
Hård walz med ekeskogh
Sanck tuffwigh engh
Scala ulnarum


¹ nötorfftigt skrivet av annan hand
² har dvs. här