O2:183-184

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Toarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      Vtsade¹      höö
                                                                         Tunnor      Laß
 
     1     Backen cronehemman 1  förmedlat  ½
            Vtsäde alz                                                 6
            Ensäde swartmylla, och hallegrund åker                                                          
            Höö                                                                        20

     2     Långholt crone            ½
            Vtsäde alz                                                 4 1/2
            Ensäde swartmylla, och mycket stenig åker                                                          
            Höö                                                                        25
            Forbemältte² gårdar haffwa skogh, haszel, eek, book, timber,
            giersle, och brennemark notorfftigh³, mulbete
            gåt.

     3     Heliesiö crone            ¼
            Vtsäde alz                                                 1 4/5
            Ensäde och swartmylla iord.                                                         
            Höö                                                                          8
            Fiskewatten ringa. skog till giersle, timber och
            brennemark, nötorfftigh, mulbete gåt.    
            
                                                                  
             
(Karttext till Backen:)
 
Här möter vtmarkan
Liun<g>backe med bärrys
Hårdwalz engh små skogh
På denna sydan tager Senaßa ägor wed
Skiönwalz engh
 

(Karttext för Långhult:)

Väster
Noor
Öster
Söder
Hård walz engh
Skön wallz engh
Tuffwig hård walz engh
Vtmarkan på alla sijder

(Karttext för Häljasjö:)

Vtmarkan på alla syder
Sanck engh med skogh
Heilie siöö
Maa engh
Backe
Scala ulnarum


¹ Vtsade dvs. Vtsäde 
² Forbemältte dvs. Förbemältte
³ notorfftigh dvs. nötorfftigh