O2:185

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Toarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹     Höö
                                                                     Tunnor      laß
 
            Lund crone  1  formedlat     ½
            Vtsäde bruckat    3 4/5                            
                        obruckat     4/5                                    4 3/5
            Ensäde, sandmylla iord                        
            Höö                                                                    14   
            Noch en byttz eng wed Kyllare belägen
            huilcka finsz specificerat folio 191 
            Höö                                                                      2
            Noch bytz skogh der samastädez med
            Eek, hasle, timber, giersle, och bren-
            nemarck nötorfftig. Mulebete
            nötorfftig, och finsz inga andra
            lägenheter till forbemältte hemman
            


(Karttext:)

 

Scala ulnarum 
Ladegården
Kålgård
På denna sijdan möta Häglarydz egor
Tuffwig engh medh små buske
Musigh engh
Hård walz engh
Onyttigh muße
Här tager vtmarkan wedh.¹ Vtsade dvs. Vtsäde