O2:186

                     
                  
 
Ååsz häradt Bremholta sochn
Medh effterskreffne byar och hemman
äro affmätte och affritade

                                                                 
       Fremgierdet och Sörbo             folio     187
       Stor Bremholt                           folio     189
       Laggarbo och Swenszgierdit     folio     190
       Öna och Kiällebäck                  folio     191
       Swinåsa                                    folio     193
       Lia                                           folio     194
       Hemmerszryd                           folio     195
       Jutabo och Eskeryd                  folio     196
       Stora Borhålt                           folio     197
       Hyberg Stora och Lilla
       Snökulla                                   folio     198
       Bräkeszåsz                               folio     199
       Råszeryd                                  folio     200