O2:187-188

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹      Höö
                                                                     Tunnor       Laß
 
            Fremgierdet skattehemman    1
            Vtsäde brukat     11 1/5                        13 7/10   
                        obrukat     2 
                        i wreten       1/2                                                       
            Höö                                                                     40
            Ensäde, swartmylla, och stenig åker
            Humblegårdzstenger om  1500

            Sörboo skattehemman           1
            Vtsäde brukat       4 1/5                          8  
                        obrukat     3 4/5
            Höö                                                                     20
            Ensäde, swartmylla, och stenig åker mulebete gåt
            brenne[ne]marck nötorfftig. 
                                                                  
             
(Karttext:)

Sanck kier eng med små bvsk
St<e>nig liung marck
Väster
Noor
Öster
Söder
Hårdwalz eng med byörk och eek
Fremgierdet
På denna sydan möta Brämhåltas egor
Bärisz och stenig liu<n>g marck
Hårdwalz eng med ekeskog
Måsig hårdwalz <e>ng
Söderbo
Onyttig måse
Liung marck
Liung marck
Scala ulnarum


¹ Vtsade dvs. Vtsäde