O2:19  

 

(Rubrik:)      Ååss Häradt  Kyråckra Sochn                   
                   
                                                                                   
(Notarum Explicatio:)               
                                                              
           Häggerijd ähr 2 hemman
           Vtsäde till både gårderna
                                                                21 4/5 tunner
       1  Lille gården skatte         1
                 Vtsäde i giärdet                        9 4/5
                 Vtsäde i vreterna                      1 4/5
                 Hård valz höö Laaß                  5
                 Vtmåse till höö Laaß                16
                 fins igen folio 21
                 En enghe på Rya giär-
                 des affritningh noterat
                 folio 22    höö Laaß                10
                 Noch en engefiel på Kåckahems
                 affrijtning noterat folio 23
                 Höö                                          1/Laaß¹
             Humble gårdz stenger om 400
       2  Bengt Jons gård skatte   1
                 Vtsäde i giärdit                        8 4/5
                 Vtsäde i vreterna                     1 2/5
                 Hård valz höö och star             12
                 Vtmåse till höö Laaß                12
                 noterat folio 21
                 En engh på Öffre Yelundas affrit-
                 ningh noterat folio 13 höö       12       numero 4
                 Höö till all by 67 Laß  [Laaß]   <...>
                 Noch en engh på Rya-
                 giärdeß affritningh
                 noterat Folio 22
                 Höö                                          3 Laaß
                 Humble gårdz stenger
                 om                     400
                 Nötorfftig brännemark
                 och mulebete



(Karttext: )  

Här tager vtmarkan vedh
Staarbåtz engh
Staar och maa engh
Hårdwalz engh med skog
Här möter Boarpa egor
Svart mylla och möket stenvgh åker
Måß och star båtz engh
Wäster
Noor
Söder
 
 

¹ detta stycke (från Noch en engefiel) tillagt längre ner i Notarum explicatio.