O2:190

 
(Rubrik:)       Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Höö
                                                                     Tunnor       Laß
 
            Laggarboo  crone                ¼
            Vtsäde alz                                              1 1/2                                                                         
            Höö                                                                     10
            Ensäde, sandmylla iord
            Quarn gångande höst och wår

            Swenszgierdet crone            ¼
            Vtsäde brukat       1 1/2                         1 19/20 
                        obruckat        9/20
             Ensäde, sandmylla iord.
             Höö                                                                     10
             Allehanda slagsz tarffweskog,
             mulebete gåt
            

             
(Karttext till Svensgärde:)

Stag och maa eng
Vtmarken på alla sidor
Steen backe
Swenszgierdet
Stenig marck
Hwit måsz eng

(Karttext till Laggarebo:)

Bettz hage
Laggarbo
Quaren
Enebacke och ekeskog
Onyttigh måse
Maa och s<t>arbotz eng
Huite måse 
Scala vlnarvm