O2:193

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt              
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunnor      laß
 
            Swinåsa crone ½  formedlat¹  ¼
            Vtsäde allz                                            3 3/5  
            Ensädesz iord, och swartmylla.                                                      
            Höö                                                                    16   
            Mulebete gåt, giersle och brennemark
            nötorfftigh och finsz inga andra
            lägenheter, till forbemältte² hemman.
            


(Karttext:)


Tvffwig hard³ walz eng
Vtmarcken på de andra sidorna
Sanck eng
Här tager Osterliasz ägor wed
Stenig hardwalz³ eng
Öffwerwext hardwalz³ eng
Vtmarkan
Väster
Noor
Öster
Söder


¹ formedlat dvs. förmedlat
² forbemältte dvs. förbemältte
³ hardwalz dvs. hårdwalz