O2:194

 
(Rubrik:)       Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunnor      laß
 
            Lia cronehemman            ½  
            Vtsäde alz                                             3 9/10  
            Ensäde, swartmylla, och stenigh åker                                                      
            Höö                                                                    15
            Humblegårdz stenger om  100   
            Skog till giersle, brennemarck, nötorfftig.
            Mulebete gåt.
            


(Karttext:)


Sanch tuffwig eng med smååskog
Stenig hårdwalz eng
Lia
Hård walz engh
på denna sydan möter Svinåßas ägor.
Måsz och hårdwalz eng
Steenig hårdwalz engh
Scala ulnarum