O2:195-196

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹      Höö
                                                                     Tunnor       Laß
 
    1      Hemmerszrydh crone           ½
            Vtsäde brukat     4 1/5                                   
                        obrukat      9/10                            5 1/10    
            Höö                                                                     15
            Humblegårdz stenger om  200

    2      Jutabo crone                        ¼
            Vtsäde alz  gierdet  2 1/5                          
                             wreten      2/5                        2 3/5                
            Höö                                                                     12

    3      Eskeryd crone                    ½
            Vtsäde brukat                                         3 3/5                                           
            Höö                                                                     15

    4      är en bytzeng med Hemmersrydh
            Höö huarsit                                                            1
            
            Förbemälte hemmanen haffwa
            ensäde, swartmylla, och sugiordh.                                                    
            Mullebete gåt, giersle, och bren-
            nemarck nötorfftigh.och finsz inga
            andra lägenheter till forbemältte²
            hemmanen

        
(Karttext till Hemmingsryd:)

Liungh och stenigh march
Sanch och stenigh buskogh engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Tuffwigh hård walz engh
Vtmarkan på alla sydor
Tuffwigh hårdwalz engh

(Karttext till Jutabo:)

Sanch engh
Liungh backe
Kärr och sanck engh wall
Liung steenigh hårdh wallz engh
Scala ulnarum
 
(Karttext till Eskilsryd:)

Betz hage
Hårdwalz engh
Liungh mark


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² forbemältte dvs. förbemältte