O2:197

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       laß
 
            Stora Borholt skatte            1
            Vtsäde gierdet A.            5                     8 3/5 
                        gierdet B.            1 3/5
                        obruckat beräknat B 2  
             Ensäde, swartmylla och
             stenigh åker.
             Höö                                                                     40
             Humblegårdzstenger om  400
             Skogh till giersle, och brenne-
             marck nötorfftigh, mule-
             bete gåt.
          
            
          
(Karttext:)


Sanck eng med skog
Har¹ tager Snökullas ägor wed
Hårdwalz och skenewalz engh
Sanck skogsz eng
Betz hage
Stenig och sancka egor
Skön walz engh
Hårdwalz eng
Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ har dvs. här