O2:198

 
(Rubrik:)        Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       laß
 
    1      Stora Snökulla crone           ¼
            Vtsäde brukat     1 2/5                                  
                        obrukat   1                                 2 2/5
            Höö                                                                     12
            Humblegårdz stenger om  600

    2      Lilla Snökulla crone             ¼
            Vtsade¹ brukat     1                                    
                         obrukat      2/5                             1 2/5  
            Höö                                                                     12

    3      Hyberg crone                      ½
            Vtsäde alz                                               2 7/10     
            Höö                                                                     12
            Humblegårdzstenger om  500

            Ensäde, swartmyllaiord, mu-                                                    
            lebete nötorfftigh, skog till tim-
            ber, giersle, och brennemarck. 


        
(Karttext till Hyberg:)

Sanch wall med små skogh 
Steen backe
Här tager vtmarcken wed
Hård och skene wallz engh
Hyberg

(Karttext till Lilla Snökulla:)

Onyttiga måser
Måsigh och tuffwigh hard walz engh

(Karttext till Stora Snökulla:)

Sanch tuffwigh engh medh skogh
Här möta Stora Borholtasz ägor
Scala ulnarum
 


¹ Vtsade dvs. Vtsäde