O2:20-21  

 

(Rubrik:)      Ååss Häradt  Kyråckra Sochn                   
                   
                                                                                   
(Notarum Explicatio:)
 
  A       Ähr en vtmåse till Ryagiärdet, specifise-
            rat folio   22
            höö                                           10   Laas
  B       Ähr en vtmåse till Lille gården i Häggeryd
            Specifiserat folio   19
            höö                                           16   Laas
  C       Ähr en vtmåse till Bängtz gård i Häggeryd
            Specifiserat folio   19
            höö                                           16   Laas
  D       Ähr en vtmåse till Boarp specifiserat folio
            14
            höö                                           16   Laas
            Förbemältte vtmåsar bärgias när törkåhr
            ähr


(Karttext: )   

Här möter Döffweneß vtmåßer
Sancka vhtmåßer
Här tager vtmarkan wedh
På denna sijdan möter Häggerydz ägör