O2:202          

                  
 
Ååsz häradt Gingri¹ sochn
Medh effterskreffne byar och hemman
äro affmätte och affritadhe

                                                                 
       Tåszeryd                                  folio     203
       Runnekulla                               folio     204
       Hieltegården                             folio     205
       Knektåsz                                  folio     206
       Amnennholt²                            folio     207
       Abberåsz och Lilla Borholt        folio     208
       Lilla Jonsryd                             folio     209
       Jonsryd                                    folio     210
       Esperyd                                    folio     212
       Stakaborg                                 folio     213
       Stora och Lilla Kill                    folio     214
       Kröklunda och Bondarp            folio     216
       Bräkååsz  Bräckåås³                    folio     218
       Runarp                                      folio     219
       Stompn,  Bålås, Gunarp             folio     221


¹ ändrat till Gingrin av annan hand
² namnet ändrat
³ skrivet av senare hand