O2:203-204

 
(Rubrik:)         Ååsz häradt    Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       laß
 
    1      Toszeryd crone               1
            Vtsäde brukat     5 2/5                                  
                        obrukat   1 3/10                          6 7/10     
            Höö                                                                     25
            Humblegårdzstenger om  2000
            Quarn gångande höst och wår,
            Fiskewatten gåt.

    2      Rännekulla crone             1
            Vtsäde alz                                               3 1/10          
            Höö                                                                     12
            Humblegårdzstenger om  300
            Förbemältte hemman haffwa mulebete
            gåt. Skog till giersle, timber, och bren-
            nemarck nötörfftigh. 
            Ensäde, moo, och sandmylla iordh.

    
   
(Karttext till Tåsseryd:)

Vtmarcken på alla sidor
Sanck maa eng
Skog och stenig marck
Eene backe
Eene backe
Bettz hage
Quarn
Kär och sanck sstar eng 
Sanck maa engh
Toszery Siöö
Toßrydz ååß
Måsze
Hårdwalz engh med ekeskog
Bärg och hårdwalz eng
Väster
Noor
Öster
Söder
Scala ulnarum


(Karttext till Rännekulla:)

Sanck eng
Bärg och onyttig marck
Stenig hårdwalz eng
Stenig hardwalz¹ eng¹ hardwalz dvs. hårdwalz