O2:205

 
(Rubrik:)        Ååsz häradt                
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       Laß
 
             Hieltagården crone            ½
             Vtsäde alz                                             4 
             Höö                                                                     16            
             Ensäde, stenigh, moo, och sugiord. 
             Skogh till giersle, och brennemark
             nötorfftigh, mulebete gåt.
          
            
          
(Karttext:)


Här möter Knektåsa ägor 
Tuffwig hård walz eng
Stenig hårdwalz eng
Vtmarcken
Vtmarken
Scala ulnarum
Väster
Noor
Öster
Soder¹


¹ Soder dvs. Söder