O2:206

 
(Rubrik:)        Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       laß
 
             Knecktåsz crone            ½            
             Vtsäde alz                                             5 3/5 
             Höö                                                                     20
             Humble gårdz stenger om  200           
             Ensäde, moo, och sugiord. 
             Nötorfftigh skog, mulebete gåt. Och
             Finsz inga andra lägenheter till forbemältte¹
             hemman.
 
 
      
(Karttext:)


Sanck engh med skogh
Ene backe
Här tager Hieltagårdz ägor wedh
Hård wallz engh med skogh
Scala ulnarum
Väster
Noor
Öster
Söder


¹ forbemältte dvs. förbemältte