O2:207-208

 
(Rubrik:)         Ååzs härat    Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunnor       laß
 
    1      Ammunholt crone               ¼
            Vtsäde alz                                              3 3/5                               
            Höö                                                                     12
            Humblegårdz stenger om  200

    2      Aberåsz¹ crone                  ½
            Vtsäde alz                                               4         
            Höö                                                                     20
            Quarn gångande höst och wår.

    3      Lilla Borholt crone              ½
            Vtsäde brukat     3 3/5                                  
                        obrukat      9/10                             4 1/2
            Ensäde, swartmylla, och sugiord    
            Höö                                                                     25
            Humble gårdz stenger om  1000

            Förbemälte hemman haffwa 
            timber, giersle, och brennemark
            Eek och haszeleskogh nötorfftigt.
            Mulebete gåt, och finnesz inga
            andra lägenheter till förbemältte
            hemman

    
   
(Karttext till Amnahult:)


Hård walz eng
Svart mijlla
Kålgård
Bettz hage
Vtmarken på alla sidor
Svart mijlla
Hårdwalz eng

(Karttext till Lilla Borholt:)

Wäst
Noor
Ost
Söder
Maa eng
Sank tuff eng med skog
Steg walz
Vtmarken på alla sidor
Scala ulnarum

(Karttext till Abberås:)

Hårdwalz eng
Hårdwalz eng
Sancktuff eng
Sand mijl la iord
Bettz hage
 
¹ ändrat till Abberåsz