O2:209

 
(Rubrik:)        Ååsz häradt                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        Höö
                                                                     Tunnor       laß
 
             Lilla Jonszryd crone            ½            
             Vtsäde alz                                            4 2/5 
             Ensäde, swartmylla, och stenigh åker.
             Höö                                                                     16
             Humblegårdz stenger om  400          
             Skogh till timber, gierszle och bren-
             nemark nötorfftig, mulebete gåt.
            
 
       
(Karttext:)


Här tager vtmarken wedh
Betz hage
Skog eng 
Här tager Jonszrysz ägor wedh
Scala ulnarum
Väster
Noor
Öster
Söder