O2:210

 
(Rubrik:)         Ååsz härat    Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹      Höö
                                                                      Tunnor       laß
       
             Jonszryd är 2 hemman
    1      Skattegården skatte           ½
            Vtsäde brukat     1                                    
                        obrukat   3 1/2                             4 1/2                         
            Höö                                                                     16
            Humblegårdzstenger om  200
    2      Melangården crone            1
             Vtsäde brukat     7                                       
                        obrukat    1                                8
            Ensäde, swartmylla och stenig
            åker. Höö                                                            25
            Mulebete gåt, skog till giersz-
            le, timber, och brennemarck
            nötorfftigh.
    
   

(Karttext :)

Väst
Noor
Öster
Söder
Har² tager Lilla Jonszrydz ägor wedh
Tuffuig hård walz eng
Betz hage
Tuffuig hard³ walz eng med biörke skoogh
Hård walz eng
Långarydz ägor
Liung backe


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² har dvs. här
³ hard dvs. hård