O2:213

 
(Rubrik:)        Ååsz häradt                       
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       Laß
 
             Stakaborg är et 1/3 hemman
             och är bygdt jfrån skattegården i Eßperyd¹                      
             Vtsäde alz.                                            4 7/10 
             Ensäde, sandmylla, och sanker iordh.
             Höö                                                                     15
             Humlegårdz stenger om  200          
             Skogh till timber, giersle och brennemark nötorfftigt²,
             mulebete gåt.
            
 
       
(Karttext:)


Väster
Noor
Öster
Söder
Maa engh
Här tager Esprydz ägor wedh
Betz hage
Hårdh walz engh 
Hårdh walz eng
Sanck engh
Liung mark
Esprysz agor³
Vtmarken
Eke och liung mark


¹ jfrån skattegården i Eßperyd skrivet av en annan hand
² nötorfftigt skrivet av en annan hand
³ agor dvs. ägor